ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΟΡΕΙΝΗΣ

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 74
2616, Καλό Χωριό Ορεινής
Τηλ: 22633697
Φαξ: 22633670
Email: ksk_choriou_oreinis@cytanet.com.cyPrint